ChromogranineA
Wetenschappelijke achtergrond

De test meet de hoeveelheid chromogranine A in bloed. Chromogranine A is een eiwit dat vrijkomt uit neuro-endocriene cellen, die onder andere voorkomen in het maag-darmstelsel, de longen en de alvleesklier. In deze organen kunnen zich  neuro-endocriene tumoren vormen (carcinoïd tumoren, gastrinomen, glucagonomen, feochromocytomen, neuroblastomen, insulinomen of VIPomen).

Bij de meeste patiënten met een neuro-endocriene tumor is de hoeveelheid chromogranine A in het bloed verhoogd. Het eiwit wordt gebruikt als tumormerker voor neuro-endocriene tumoren.