CDTransfer (klinisch)
Wat is de betekenis van het resultaat?

waarden hoger dan 2,4% wijzen op een problematisch alcoholgebruik. De test wordt poitief bij een gemiddelde dagelijkse consumptie van ± 45-50 g etanol (± 4.5 à 5 eenheden).

vals positieve waarden kunnen worden gezien bij dragers van het CDG syndroom (een erfelijke metabole stoornis)

vals positieve waarden zijn beschreven bij primaire biliaire cirrhose, anorexia nervosa

vals negatieve resulaten werden beschreven bij sartanen

 in geval van 2-,3-sialo bridging (bij cirrhosepatienten) kunnen interpretatieproblemen ontstaan.

bepaalde paraproteinen kunnen de interpretatie van de test storen.

Wetenschappelijke achtergrond

de metaboliet van ethanol, acetaldehyde, remt de glycosylatie van transferrine. Hierdoor ontsaat carbohydraat deficiënt transferrine (CDT). Het percentage CDT is evenredig met de gemiddelde blootstelling aan alcohol over de laatste twee à drie weken. De test is een onderdeel van de evaluatie van de rijvaardighedi van chauffeurs die een alcoholcontract hebben aangegaan (opgelegd door de rechter na veroordeling van dronkenschap achter het stuur)