Carboxyhemoglobine (CO)
Waarom wordt deze test uitgevoerd?

Evaluatie van de graad van blootstelling aan koolmonoxide

Wat is de betekenis van het resultaat?

Verhoogd:

blootstelling aan CO (t.g.v. CO productie door verwarmingstoestellen in slecht geventileerde ruimtes, bij brand)

zware rokers

Wetenschappelijke achtergrond

Koolmonoxide (CO) vertoont een zeer hoge affiniteit voor hemoglobine. Hierbij wordt carboxyhemoglobine (COHB) gevormd.