Carbamazepine
Wetenschappelijke achtergrond

Therapeutic drug monitoring (TDM) kan ingezet worden voor een aantal verschillende redenen en verschillende indicaties. TDM bij het gebruik van carbamazepine heeft een toegevoegde waarde om een aantal redenen: - Er is een concentratie-effect relatie, deze is echter maar matig. - Er is grote interindividuele variatie in farmacokinetiek en in de optimale therapeutische concentratie van het carbamazepine . Dit zorgt ervoor dat gewenste spiegels niet op basis van de dosis voorspeld kunnen worden. - Er is een niet-lineaire farmacokinetiek (door autoinductie). - Er is een relatief nauwe therapeutische breedte. - Een deel van het effect kan toegekend worden aan de farmacologisch actieve metaboliet. - Carbamazepine is te meten in serum of plasma. - TDM is de beste manier om het effect van het geneesmiddel te meten (de frequentie van aanvallen is een goede maat, maar die moeten juist voorkomen worden).