Cadmium (bloed)
Waarom wordt deze test uitgevoerd?

vermoeden van akute inhalatie cadmiumvergiftiging met plots optredend longoedeem

 

vermoeden van chronische cadmiumvergiftiging (geelachtige ringen op de tanden, nierfunctiestoornis/tubulopathie)

bij arbeiders in non-ferroindustrie en galvanotechnische bedrijven, PVC-stabilisatoren en droge batterijen