CA 15.3
Waarom wordt deze test uitgevoerd?

monitoring van borstcarcinoom

CA 15-3 is niet geschikt voor de diagnosestelling van borstcarcinoom

Wat is de betekenis van het resultaat?

verhoogde CA15-3 waarden kunnen ook gezien worden bij dialyse-afhankelijke nierinsufficiëntie

bij HIV

bij chronisch leverlijden

benigne borstaandoeningen

Wetenschappelijke achtergrond

CA 15-3 is een carbohydraat antigen , behorende tot de melk globule-mucines.