Brucella ab
Wetenschappelijke achtergrond

Indien een screening met de Rose Bengaletest positief is, wordt een kwantificering uitgevoerd met een tube-agglutinatietest met Brucella melitensis- en Brucella abortus (bovis)-antigensuspensies