Borrelia IgM al
Wat is de betekenis van het resultaat?

IgM antistof respons kan wijzen op een vroeg stadium van acute infectie na een tekenbeet.

Aanwezigheid van IgM zonder geassocieerde IgG vereist een opvolgserum na 10-tal dagen, gezien aspecifieke of kruisreactieve IgM's niet uitgesloten zijn.