Bilirubine totaal
Waarom wordt deze test uitgevoerd?

Bij mensen met een leverziekte wordt bilirubine niet of niet volledig uitgescheiden, waardoor de persoon een gelige huidskleur (geelzucht) krijgt. Daarnaast wordt bilirubine ook bepaald bij te vroeg geboren kinderen (prematuren). Bij prematuren is de lever vaak nog niet volledig ontwikkeld en kan de hoeveelheid bilirubine niet goed worden uitgescheiden. Hierdoor kunnen baby’s na enkele dagen een gele kleur krijgen. Een te hoog bilirubine bij pas geborenen kan schade veroorzaken. Als behandeling wordt fototherapie gebruikt waarbij baby’s onder speciale lampen worden gelegd waardoor de bilirubine wordt afgebroken.

Wat is de betekenis van het resultaat?

Verhoogd:

  • Een te hoog bilirubine gehalte kan op een verhoogde bloedafbraak,
  • beschading van de lever of probleem met de galblaas wijzen. 

Verlaagd: niet van toepassing

Men spreekt van pre-hepatische icterus (verhoogd aanbod van bilirubine) als de oorzaak vóór het levermetabolisme ligt (bijvoorbeeld bij verhoogde bloedafbraak). De reden van verhoging kan ook intra-hepatisch zijn zoals bij beschadiging van de lever, dan werkt de omzetting naar de geconjugeerde vorm niet meer (bijvoorbeeld bij hepatitis). Ook kan er een post-hepatische oorzaak zijn bij de afvoer via de galwegen waardoor onvoldoende bilirubine in de darm geloosd wordt. De oorzaak ligt dan in de galwegen. In dit laatste geval is er een typische steatorroe (vetdiarree) en slechte opname van vetoplosbare vitamines.

Wetenschappelijke achtergrond

Bilirubine is een afbraakproduct van hemoglobine en wordt in de lever omgezet. Een verhoogd bilirubine komt dan ook voor bij leveraandoeningen, cholestase, hemolyse en bij de ziekte van Gilbert. Geconjugeerd (direct) bilirubine wordt automatisch toegevoegd bij een verhoogd totaal bilirubine