BCR-ABL (p210) kwantitatief
Wetenschappelijke achtergrond

Chronische myeloïde leukemie (CML) is geassocieerd met een specifieke genetische afwijking, namelijk in > 95% van de gevallen wordt een translocatie t(9;22)(q34;q11) of het moleculair equivalent BCR-ABL, gedetecteerd. Ook bij acute myeloïde leukemie (AML) en acute lymfatische leukemie (ALL) wordt deze t(9;22) teruggevonden, geassocieerd met een slechte prognose. (www.uzgent.be/labgids)