Basofielen
Waarom wordt deze test uitgevoerd?

Deze test wordt meestal uitgevoerd als onderdeel van de witte bloedceldifferentiatie, namelijk het tellen van de verschillende soorten witte bloedcellen.

Er zal specifiek aandacht gegeven worden aan de basofielen indien men wenst na te gaan of het immuunsysteem goed zijn werking doet.

Daarnaast kan men ook de basofielen bepalen om een allergische reactie na te gaan. De basofielen bevatten namelijk stoffen die vrijkomen bij een allergische reactie en kunnen daarom bepaald worden indien er klachten aanwezig zijn zoals roodheid en jeuk. 

Wel is het zo dat voornamelijk de basofielen ter hoogte van de weefsels die een rol spelen bij een allergische reacties. De basofielen ter hoogte van de bloedbaan zullen dus minder werkzaam zijn. Toch kan het zinvol zijn om bij onderzoek naar een allergie het aantal basofielen te meten.

Ook de werking van het immuunsysteem kan geïnterpreteerd worden aan de hand van de witte bloedcellen. De meest belangrijke moleculen die hierin een rol spelen zijn de lymfocyten en de neutrofielen.

Wat is de betekenis van het resultaat?

Verhoogd:

  • Leukemie: acute myeloïde leukemie (AML), chronische myeloïde leukemie (CML) en acute nonlymfatische leukemie (ANLL)
  • Na bloostelling aan toxische stoffen
  • Na bloodstelling aan bestraling

Wetenschappelijke achtergrond

De basofielen vormen één van de 5 verschillende soorten witte bloedcellen en is de soort die het minst voorkomt in het bloed. Minder dan één procent van het totaal aantal witte bloedcellen zijn basofielen. Men kan ze herkennen aan hun sterk uitgesproken donker blauw-zwarte granules. Deze granules bevatten heparine en histamine. Deze stoffen kunnen pas vrijkomen na het binden van een IgE-allergeen complex aan de Fc-receptor voor IgE, aanwezig op het oppervlak van de basofielen. Samen met de mastcellen zijn ze belangrijkrijk voor allergische reacties.

Een leukocytose op basis van de basofielielen komt zeer zelden voor. Indien het wel voorkomt is het vaak geassocieerd met basofilie of varianten van mastcellen bij acute of chronische leukemie. De meest voorkomende oorzaken van basofilie zijn myeloproliferatieve aandoeningen, inflammatoire reacties, een overgevoeligheidsreactie, hyperthyreoïdie (myxoedeem) of bepaalde infecties.