Arseen (volbloed)
Waarom wordt deze test uitgevoerd?

vermoeden van acute (hoofdpijn, maagdarmkrampen, diarrhee)  of chronisch arseenvergiftiging (polyneuritis-beeld)

Wat is de betekenis van het resultaat?

verhoogd bij arseenintoxicatie

Wetenschappelijke achtergrond

Bepalingen in bloed zijn mogelijk; arseenbepalingen in urine zijn klinisch relevanter wanneer men wil differentiëren in organisch en anorganisch arseen.