Alcohol vermindert de ADH productie waardoor een tijdelijk verhoogde urineproductie ontstaat. Dit fenomeen ontstaat ook bij diabetes insipidus, wanneer de hypofyse onvoldoende ADH aanmaakt of wanneer de nieren niet meer adequaat reageren op het ADH.

Alcohol zorgt dat je meer moet plassen dan normaal, dit komt doordat alcohol de ADH productie remt.

Waarom wordt deze test uitgevoerd?

Door het lichaam wordt continu water opgenomen uit voedsel en drank. Er wordt zelfs water geproduceerd door de biochemische reacties in onze cellen. Maar we verliezen ook water, bijvoorbeeld in urine, zweet, ontlasting en in onze adem via waterdamp. ADH is een hormoon dat helpt om de optimale hoeveelheid water in het lichaam te behouden.

diagnose van diabetes insipidus

diagnose van nefrogene diabetes insipidus (resistentie van de nier aan ADH werking)

Wat is de betekenis van het resultaat?

Verhoogd:

  • Bij een verhoogde ADH productie wordt water vastgehouden. Dit komt voor na een grote operatie of een ongeval.
  • Het vasthouden van water kan ook worden veroorzaakt door de productie van ADH in sommige tumoren.

Wetenschappelijke achtergrond

Antidiuretisch hormoon wordt ook wel vasopressine genoemd en is een hormoon dat gemaakt wordt in de hypothalamus. De belangrijkste functie is de nieren te stimuleren om water te resorberen, hierdoor wordt er minder urine geproduceerd en kan de bloeddruk en zoutconcentratie in het bloed worden gereguleerd.

Bij diabetes insipidus zijn de nieren niet goed in staat om vocht vast te houden. Dit wordt veroorzaakt door een tekort aan ADH. Mogelijke oorzaken zijn beschadiging van de hypothalamus of hypofyse als gevolg van een operatie, hersenletsel (in het bijzonder een schedelbasisfractuur), een tumor of sarcoïdose.