Anti ganglioside GM1 IgM ab
Wetenschappelijke achtergrond

Anti-GM1 antilichamen zijn gestegen bij patiënten met verschillende vormen van dementie. Antilichaamtiters correleren met ernst van het Guillain-Barré syndroom. Aanti-GM1 titers zijn bijzonder verhoogd bij patiënten met prodromale diarrhee.GM1titers zijn ook gestegen bij andere aandoeningen (rheumatoide arthritis, primair Sjögren's syndroom en systemische lupus erythematosus).  Een sterk significante associatie werd gevonden met rheumatoide arthritis en perifere neuropathieën.