ANCA Anti-PR3
Wat is de betekenis van het resultaat?

T

Wetenschappelijke achtergrond

 De belangrijkste ANCA-antigenen zijn proteinase 3 (PR3) en myeloperoxydase (MPO). Autoantistoffen tegen deze eiwitten zijn in meer of mindere mate specifiek geassocieerd met de verschillende vormen van vasculitis van kleine vaten. Serologische detectie van deze autoantistoffen dient bij voorkeur uitgevoerd te worden middels een combinatie van een indirecte immuunfluorescentietest op humane granulocyten en een antigeenspecifieke test, zoals een ELISA test of een immunoblottest.