Amiodarone
Waarom wordt deze test uitgevoerd?

therapeutische monitoring

Wetenschappelijke achtergrond

Bloedspiegelbepaling bij amiodaron wordt toegepast bij een vermoeden van onderdosering of intoxicatie. Vanwege de lange halfwaardetijd wordt steady-state pas na 2 a 3 maanden bereikt. Bloedspiegelbepalingen worden tevens uitgevoerd als controle op de afwezigheid van amiodaron en de actieve metaboliet na het staken van de therapie. 

Aanvullingen: Halfwaardetijd: 26 - 107 dagen (veelal 40 - 55 dagen).
Actieve metaboliet = desethylamiodaron, halfwaardetijd: 20 - 118 dagen (veelal 57-64 dagen).