Alfa-1-microglobuline
Waarom wordt deze test uitgevoerd?

nagaan van tubulaire proteinurie (tubulaire schade)

differentiatie van hoge en lage urineweginfecties

Wat is de betekenis van het resultaat?

verhoogde A1M-waarde wijst op een tubulopathie (bvb. intoxicatie met geneesmiddelen, zware metalen,...) of op een hoge urineweginfectie (pyelonefritis)

Wetenschappelijke achtergrond

alfa1 microglobuline is een klein eiwit dat normaal in het glomerulair filtraat verschijnt en door de tubuli wordt opgenomen. Wanneer de tubuli niet in staat zijn alfa1 microglobuline uit de urine te recupereren, vindt men alfa 1 microglobuline  in urine. Deze tubulaire schade kan door meerdere oorzaken ontstaan (bvb. vergiftiging van zware metalen, nefrotoxische farmaca (bvb. aminoglycosiden), en hoge urineweginfecties).