Aldolase
Waarom wordt deze test uitgevoerd?

in tegenstelling tot het creatine kinase (CK) wordt aldolase niet beinvloed door ontsteking (de glutathiondepletie bij inflammatie zorgt voor een artificiële daling van de CK activiteit)

bij slecht begrepen CK uitslagen kan de bepaling van aldolase (evt samen met myoglobine) soelaas bieden

 

Wat is de betekenis van het resultaat?

verhoogd:

beschadiging van de skeletspier

acuut myocardinfarct

verlaagd: niet van toepassing

 

 

Wetenschappelijke achtergrond

aldolase is een spierenzyme: het komt zowel in de skelet-als in de hartspier voor.

wordt aanzien als een alternatief voor creatine kinase