Adenovirus antigen

Waarom wordt deze test uitgevoerd?

Het opsporen van de verwekker bij kinderen < 2 jaar met waterige diarree of bij immuungecomprommiteerde patiënten met diarree.

Wat is de betekenis van het resultaat?

Indien positief is er een grote mogelijkheid dat adenovirus de verwekker is van de diarree. Echter, een positief resultaat in faeces is niet altijd een sluitend bewijs voor infectie aangezien het antigen maanden na infectie nog steeds wordt uitgescheiden via de faeces.

Indien negatief werd geen adenovirus antigen gedetecteerd in het staal. Dit sluit de aanwezigheid van adenovirus echter niet uit; de test kan negatief zijn door intermittent uitscheiden van het virus, of door aanwezigheid van niet-detecteerbare hoeveelheden van het virus in het staal. Indien klinisch relevant kan deze analyse herhaald worden op een tweede stoelgangsstaal.

Wetenschappelijke achtergrond

Transmissie

  • Transmissie van adenovirus kan gebeuren via de faeco-orale route of via aërosol. Adenovirussen kunnen lang overleven in het milieu en zijn vrij resistent aan desinfectie doordat ze geen enveloppe hebben.
  • Adenovirus kan via de faeces uitgescheiden worden gedurende maanden na infectie.

Verwekker

Het adenovirus is een dubbelstrengig-DNA virus van 70 nm. Het virus is opgebouwd uit een capside van 252 capsomeren: 240 hexonen met antigenen die in alle humane adenovirussen identiek zijn en antigene delen die specifiek zijn voor het serotype.

Kliniek

  • De incubatietijd bedraagt 3 tot 10 dagen.
  • Het veroorzaakt een gastro-enteritis. Dit is een ontsteking van de mucosa van maag, dunne darm en/of dikke darm. De symptomen zijn: verminderde eetlust, misselijkheid, braken, diarree en buikklachten.
  • Bij virale gastro-enteritis is waterige diarree het meest voorkomende symptoom. De ontlasting bevat zelden slijm of bloed.
  • Kenmerk van adenovirus-induced gastro-enteritis is diarree, die ongeveer 1 tot 2 weken duurt. Geïnfecteerde zuigelingen en kinderen kunnen last hebben van mild braken dat doorgaans 1 tot 2 dagen na het begin van diarree ontstaat. Koorts komt in ongeveer 50% van de patiënten voor.
  • Gastro-enteritis kan grote discomfort geven. Elektrolieten- en vochtverlies leiden bij gezonde volwassenen meestal niet tot verstoring van het metabolisme. Verstoring van het metabolisme kan ontstaan bij kinderen, bejaarden of immungecompromiteerde personen.

Epidemiologie

  • 5 – 10% van acute diarree bij kinderen wordt veroorzaakt door adenovirus subgenus F type 40 en 41. De adenovirussen zijn de 4e meest voorkomende oorzaak van virale gastro-enteritis in de kinderleeftijd. Infecties doen zich durante het gehele jaar voor, met een lichte stijging in de zomer. Kinderen jonger dan 2 jaar worden het meest frequent getroffen.
  • Het virus verspreidt zich endemisch en 'outbreaks' worden vaak gezien in hospitalen en kinderkribben. 

Wat moet ik nog meer weten?

Enkel detectie van type 40-41. In immuungedeprimeerde patiënten met duidelijke kliniek (vaak gepaard gaande met temperatuur en andere gegeneraliseerde symptomen) is het aangewezen om meerdere types op te sporen dmv PCR op stoelgang of in bloed.

Enkel bij kinderen jonger dan 2 jaar is er RIZIV-terugbetaling voor deze bepaling.