11-nor-9-Carboxy-THC
Waarom wordt deze test uitgevoerd?

Opsporen van cannabis of marihuana gebruik.

Wat is de betekenis van het resultaat?

11-nor-9-Carboxy-THC of 11-COOH-THC is de belangrijkste metaboliet van cannabis (tetrahydrocannabinol). Het wordt gevormd uit de actieve metaboliet 11-hydroxy-THC na oxidatie. Op zich heeft 11-COOH-THC geen psycho-actieve werking, maar het heeft een langer half-leven en is verschillende dagen tot weken (bij chronische gebruikers) na gebruik van cannabis nog opspoorbaar in het lichaam.

Wanneer alleen 11-COOH-THC wordt gedetecteerd en geen 11-hydroxy-THC, wijst dit op dat men niet recent cannabis heeft gebruikt en is op moment van afname geen sprake van intoxicatie. Wanneer echter beide metabolieten worden teruggevonden, kan men spreken van recent gebruik en is er mogelijk invloed op cognitieve en motorische functies.

Wetenschappelijke achtergrond

De psychoactieve hoofdcomponent van de plant Cannabis sativa is delta-9 tetrahydrocannabinol (delta-9 THC), hoewel andere cannabinoïden ook kunnen bijdragen tot de psychologische en fysiologische effecten van marihuana. De acute effecten van marihuanagebruik zijn geheugenstoornissen, tijdsverwarring, interferentie met leerprocessen, gestoorde motorische vaardigheden en depersonalisatie. Chronisch gebruik wordt tevens gekenmerkt door cardiovasculaire, pulmonaire en reproductieve stoornissen. Marihuana wordt gewoonlijk gerookt, maar soms ook oraal ingenomen, verwerkt in voeding of als een vloeistofextract (thee). Het wordt snel geabsorbeerd vanuit de longen in het bloed met snelle aanvang van de effecten, wanneer het echter via orale weg genomen wordt, is de aanvang trager maar verlengd.

Cannabinoïdmetabolieten worden gevonden in bloed, gal, faeces en urine en kunnen reeds in de urine gedetecteerd worden enkele uren na blootstelling. Wegens hun vetoplosbaarheid blijven ze aanwezig in de lichaamsvetweefsels met trage vrijzetting tot gevolg en vervolgens excretie in de urine gedurende dagen, weken en zelfs maanden na de laatste blootstelling, afhankelijk van de intensiteit en frequentie van gebruik. De prominente delta-9 THC metaboliet, 11-nor-delta-9-THC-9-carboxylzuur (delta-9 COOH-THC) is in urine de primaire merker voor het detecteren van marihuanagebruik.

Gemiddelde detectietijd: 1.5-3.6 dagen

Maximale detectietijd: 95 dagen

Wat moet ik nog meer weten?

Bewaren in gesloten recipiënt indien staal niet onmiddellijk naar labo kan worden gebracht