Oseltamivir verkort griep met een dag

Oseltamivir verkort griepsymptomen een dag. Mogelijk neemt de kans op complicaties en ziekenhuisopname ook af door het middel. Dat blijkt uit een studie in The Lancet.

De onderzoekers konden gebruik maken van ongepubliceerde gegevens van studies die producent Roche uitvoerde. Volgens de onderzoekers had Roche geen invloed op de studie. De gegevens hadden betrekking op bijna 5.000 patiƫnten (adolescenten en volwassenen) tijdens een griepepidemie. Van deze patiƫnten had ongeveer twee derde echt griep, bij de rest ging het om griepachtige symptomen.

Bij de deelnemers die griep hadden, verdwenen de griepsymptomen sneller met oseltamivir dan met een placebo (gemiddeld na 4 in plaats van na 5 dagen). Bij de deelnemers zonder griep was er geen verschil. In de oseltamivirgroep (van de mensen die echt griep hadden) kregen minder mensen antibiotica voorgeschreven (4,2 versus 8,7%), wat erop zou kunnen wijzen dat er minder secundaire luchtweginfecties optraden. Ook belandden ze minder vaak in het ziekenhuis voor wat voor reden dan ook (0,6 versus 1,7%). Wel was er met oseltamivir vaker sprake van misselijkheid en braken. Er traden geen ernstige bijwerkingen op.

In een begeleidend commentaar wordt gezegd dat er plaats voor het middel is tijdens een flinke epidemie (dan is de kans groot dat griepklachten ook daadwerkelijk door influenza worden veroorzaakt) en als er kans is op een slechte uitkomst.