Mazelen: terug van weggeweest?

Naar aanleiding van de campagne van de Vlaamse overheid rond mazelenvaccinatie, geven wij graag wat meer duiding rond mazelen. Het mazelenvirus (genus Morbillivirus) komt enkel voor bij de mens en veroorzaakt na een incubatieperiode van 7 tot 14 dagen een respiratoire infectie met hoge koorts, hoest, keelpijn, neusloop en conjunctivitis. Na enkele dagen ontstaat het typische exantheem. Mazelen is besmettelijk van 4 dagen vòòr de eerste rash tot 4 dagen na het verdwijnen van de vlekjes, en wordt overgedragen via hoesten of niezen (aerosolbesmetting). In 13% van de gevallen ontwikkelt de patiënt otitis media of pneumonie door een secundaire bacteriële infectie. Ernstiger verwikkelingen zijn acute encefalitis (1/1000) en subacute scleroserende panencefalitis (1/100 000, ontstaat na verscheidene jaren, steeds met dodelijke afloop). Mazelen is een meldingsplichtige ziekte.

De huidige incidentie van mazelen in België is 16/100 000. Ondanks de doorgedreven vaccinatie komen gelimiteerde uitbraken van mazelen nog voor. Met de huidige campagne brengt de Vlaamse overheid mazelenvaccinatie onder de aandacht. Voornamelijk kinderen jonger dan 12 maanden (dus vòòr de leeftijd van de eerste vaccinatie) geraken besmet. Ook jongvolwassenen tussen 20 en 45 jaar lopen een verhoogd risico op mazelen, omdat zij waarschijnlijk geen 2 keer werden gevaccineerd in de kindertijd. Bovendien is de kans groot dat zij de infectie niet natuurlijk hebben doorgemaakt. Voor deze patiënten kan het vaccin (enkel in 2016) gratis besteld worden bij de Vlaamse overheid.

Knipsel*Vaccinatiestatus:

-Indien 2 gedocumenteerde vaccinaties (cfr vaccinatiekaart): voldoende bewijs voor immuniteit. Serologische bepaling van mazelen IgG is niet zinvol. Zelfs indien het resultaat voor mazelen IgG negatief of twijfelachtig is bij een patiënt met 2 gedocumenteerde vaccinaties, wordt het niet aangeraden een extra dosis van het vaccin toe te dienen. Daarom wordt bepaling van mazelen IgG na vaccinatie ook niet aangeraden.

Indien 1 of geen gedocumenteerde vaccinaties: bepaal mazelen IgG. Een positief resultaat wijst op immuniteit. Indien negatief of twijfelachtig: te beschouwen als niet-immuun. Dien 1 of 2 vaccins toe (zie tabel).