Labo resultaten via MediMail naar eHealthBox

Sinds november 2014 kan u zich toegang verschaffen tot uw eHealthBox, niet enkel via Hector (firma HealthConnect), maar ook via MediMail (firma MediBridge). Samen met eHealth-platform hebben beide firma’s duidelijke afspraken gemaakt die een correcte werking van de eHealthBox moeten garanderen. Belangrijk pluspunt is dat zowel ontvanger als verzender vrije keuze van communicatiesoftware geboden wordt.

Gelet op deze garantie worden vanaf heden alle laboratoriumresultaten automatisch naar uw eHealthBox gestuurd. Dit was reeds het geval voor wie Hector gebruikt, maar is een aanpassing voor MediMail-gebruikers die over een eHealthBox beschikken. Het voordeel is dat u in uw eHealthBox alle rapporten aantreft, onafhankelijk van de door u gebruikte communicatiesoftware.

Mocht u nog vragen hebben hierover, dan kan u ons uiteraard steeds contacteren.