ISO 15189

Labo Maenhout streeft ernaar om het ISO 15189-certificaat te behalen. ISO 15189 is een internationale standaard voor de accreditatie van medische laboratoria en slaat op de volledige competentie van het lab. Om de ISO 15189-norm te behalen, worden er eisen gesteld aan het algemene management van het laboratorium en aan het technische proces.

Op vlak van management houdt dat onder meer in de organisatie van een kwaliteitsmanagementssysteem, procedures voor controle van documenten en contracten, preventieve maatregelen, continue evaluatie en verbetering, interne audits, … De technische vereisten betreffen de kwalificaties van het personeel, het laboratoriummateriaal, de gebruikte technieken, …

Het behalen van de ISO15189-norm past in het algemene kwaliteitsbeleid van Labo Maenhout. Hiervoor volgen wij de Deming kwaliteitscirkel

 

Demingkwaliteitscirkel

 

P staat voor Plan: dat zijn de doelstellingen en de visie van het kwaliteitsmanagementsysteem
D staat voor Do: het uitwerken van de doelstellingen
C staat voor Check/Study: dit is de evaluatie van de procedures en de visie
A staat voor Act: continu bijsturen, verbeteren en aanpassen