Kwaliteitslabel

Kwaliteitssysteem

Sinds 1995 wordt in Klinisch laboratorium Maenhout volgens een kwaliteitshandboek gewerkt. Dit resulteerde in een accreditatie door het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid – Instituut Louis Pasteur (WIV-LP). Sindsdien wordt op gestandardiseerde wijze volgens een bepaald kwaliteitssysteem gewerkt.

Sinds de komst van de praktijkrichtlijn Klinische Biologie op 3 december 1999, werd het kwaliteitssysteem op punt gezet, waardoor reeds 15 jaar lang gewerkt wordt volgens de praktijkrichtlijn en de specifieke internationale standaard ISO 15189. Dit kwaliteitssysteem zorgt ervoor dat niet alleen de analytische fase van een laboratoriumanalyse, maar ook de pre- en de postanalytische fase beter beheerst en geborgd worden.

In 2009 startte Annelies Maenhout in het laboratorium als kwaliteitscoördinator. Zij volgde hiervoor gespecialiseerde opleiding aan de Universiteit van Leuven. Samen met het volledige team zorgt zij ervoor dat er gestreefd wordt naar optimale kwaliteit en continue verbetering van de verschillende processen van het laboratoriumonderzoek om zo de beste service te leveren.

Kwaliteitscontrole

Om betrouwbare resultaten af te leveren aan de huisarts is het belangrijk dat er binnen het laboratorium een goed gestructureerd kwaliteitssysteem opgebouwd wordt. Daarvoor heeft Labo Maenhout sinds kort een investering gedaan in nieuwe software die toelaat de laboratoriumanalyses beter op te volgen. De software, Unity Real Time 2.0, zorgt ervoor dat alle processen met behulp van interne kwaliteitscontrole’s en statistiek onder controle worden gehouden. Alles kan via een centrale computer gevolgd worden en waar nodig kan men onmiddellijk bijsturen.

Een tweede aspect van deze samenwerking is dat vanaf heden resultaten van de interne kwaliteitscontrole binnen Labo Maenhout kunnen vergeleken worden met andere laboratoria over de hele wereld. Dit gebeurt via QCnet.com, waar maandelijks rapporten verspreid worden. De informatie die hier verkregen wordt is heel nuttig en is een grote meerwaarde voor de kwaliteitsgarantie. Naast al deze kwaliteitscontroles wordt ook deelgenomen aan de externe kwaliteitsevaluatie (EKE) georganiseerd door het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezonheid – Instituut Louis Pasteur.