Kinkhoest: WIV spoort aan tot vaccinatie van zwangere vrouwen

Tussen 2012 en 2014 verdriedubbelde het aantal gevallen van kinkhoest in België. Vorig jaar liep het cijfer op tot 1.400. Het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid pleit voor een herhalingsvaccinatie die deze nieuwe opstoot van de ziekte in de kiem zou kunnen smoren. Het WIV wijst verder op de vele studies die aantonen dat de vaccinatie geen gevaar inhoudt wanneer ze tijdens de zwangerschap wordt toegediend.

 

Neen, kinkhoest is nog niet uitgeroeid in België, stelt het WIV dat daarvoor verwijst naar de stijgende statistieken van het nationaal referentiecentrum voor kinkhoest. Sinds de jaren 50 en de veralgemening van de vaccinatie is het aantal gevallen van kinkhoest ontegensprekelijk gedaald. Niettemin is er de laatste jaren sprake van een duidelijke toename: 500 geregistreerde gevallen in 2012, 850 in 2013 en 1.400 in 2014. “De ziekte ontziet geen enkele leeftijdscategorie. In de meeste gevallen worden zuigelingen besmet door volwassenen in hun omgeving die er zich niet van bewust zijn dat zij besmet zijn”, zegt dr. Huygen, diensthoofd immunologie van het WIV.

Het WIV herinnert eraan dat kinkhoest vrij onschuldig is bij volwassenen.  Bij borelingen kunnen de klachten wel ernstig zijn, zeker bij baby’s jonger dan zes maanden die nog niet gevaccineerd zijn. “Bijna elk jaar worden er in België nog sterfgevallen vastgesteld.” Rekening houdend met de atypische symptomen wordt het overlijden van een zuigeling soms ten onrechte aanzien als ‘wiegendood’.

Talloze wetenschappelijke studies hebben al aangetoond dat de vaccinatie tijdens de zwangerschap veilig is, zowel voor de moeder als voor het kind dat nog geboren moet worden”, benadrukt het WIV. Het toedienen van een herhalingsvaccin aan zwangere vrouwen beschermt de zuigeling tijdens de eerste levensmaanden in afwachting van een eigen vaccinatie. Dat gebeurt door antilichamen die zij via de placenta en later eventueel via de moedermelk aan de baby doorgeven.

 

Te herhalen

Kris Huygen publiceerde recent samen met dr. Elke Leuridan (Centrum voor de Evaluatie van Vaccinatie van de Universiteit Antwerpen) een studie in Vaccine. In dat artikel beschrijven ze de resultaten van hun onderzoek naar de respons van het immuunsysteem van twee groepen vrouwen – zwanger of niet – na een vaccinatie tegen kinkhoest. Een maand en vervolgens een jaar na het herhalingsvaccin was de productie van antilichamen identiek bij de vrouwen uit beide groepen. De zwangerschap had dus geen enkele negatieve invloed op de productie van antilichamen. “Een jaar na de vaccinatie van de vrouwen wordt echter wel een daling van de productie van antilichamen in beide groepen vastgesteld.” Daarom is het belangrijk tijdens elke zwangerschap opnieuw te vaccineren, stelt dr. Huygen.

Het WIV sluit zich dan ook aan bij een advies dat eerder al werd gegeven door de Hoge Gezondheidsraad in 2013. Het nodigt “alle behandelende artsen” uit over te gaan tot een “systematische en spontane (herhalings)vaccinatie” van alle toekomstige moeders en dat in het derde trimester van hun zwangerschap. Het instituut betreurt ten slotte “het gebrek aan informatie” hierover aan zwangere vrouwen en de “zekere terughoudendheid van bepaalde zorgverstrekkers”, en dat terwijl voldoende gedocumenteerd is dat het gaat om een onschuldige interventie.

 

BRON: https://www.lespecialiste.be/