Zolpidem (Stilnoct)
Synoniem

Z-Stilnoct)

Materiaal

Serumbuis met gel

Time-to-result

maximaal 1 week na ontvangst

Uitvoerend laboratorium

LABO UZ GENT

RIZIV nomenclatuurcode

547153 - 547164 B 1600 Doseren van een geneesmiddel en/of zijn metabolieten, met specifieke een chromatografische methode (HPLC of GC)of met een minstens evenwaardige methode, met uitzodnering van de farmaca vermeld onder Therapeutische Monitoring, paracetamol (547212), salicylaten(547013), ethanol 547035,547050), methanol(547315), hogere alcoholen en glycolen (547072), (Maximum 3)(Diagnoseregel 49) Klasse 26 (Urgentie)

Wetenschappelijke achtergrond

De biologische beschikbaarheid bedraagt ± 70%. De Cmax wordt bereikt na 30 min tot 3 uur. Het wordt gemetaboliseerd door CYP3A4. Zolpidem wordt in de vorm van inactieve metabolieten voor ± 56% uitgescheiden met de urine en voor ± 37% met de feces. De eliminatiehalfwaardetijd bedraagt ± 2.5 uur en is bij leverfunctiestoornis verlengd tot ong. 10 uur. Het hypnotische effect treedt snel in en houdt ong. 6 uur aan.

Referentiewaarden
M V
80-150 80-150
Eenheid

ng/ml