Uroporfyrines
Time-to-result

maximaal 2 weken na ontvangst

Uitvoerend laboratorium

AML Antwerpen

Uitbesteed ?

Ja

RIZIV nomenclatuurcode

543233 - 543244 B 2000 Fractioneren en doseren van porfyrines door HPLC (Maximum 1) ( Diagnoseregel 65) Klasse 28

Referentiewaarden
M V
4.40-21.26 4.40-21.26
Eenheid

µg/g creatinine