Magnesium in urine

Synoniem

Mg in urine

Transportcondities

2 - 8°C

Dag van bepaling

Dagelijks

Time-to-result

Maximaal 24 uur na ontvangst

Uitvoerend laboratorium

Hoofdlabo Waregem

Uitbesteed ?

Nee

Bewaarcondities staal

Kamertemperatuur: 7 dagen

ISO 15189 accreditatie?

nee

EQC deelname?

ja

RIZIV nomenclatuurcode

543476 - 543480 B 80 Doseren van magnesium (Maximum 1) Klasse 6

Wetenschappelijke achtergrond

Magnesium komt in het lichaam voor in de gebonden vorm (inactief) en in de geïoniseerde vorm (fysiologisch actieve vorm. Daarnaast komt magnesium voor enerzijds in het plasma, maar ook intracellulair. Verstoring van de magnesiumconcentratie in het plasma gaat niet automatisch samen met het totale magnesiumgehalte in het lichaam en omgekeerd. Magnesium is essentieel voor bepaalde enzymatische processen in het lichaam, enerzijds als activator, maar ook als onderdeel van metalloenzymes. Het speelt een cruciale rol bij de glycolyse, cellulaire respiratie en transmembranair calcium transport. Magnesium wordt voornamelijk geëxcreteerd via de nieren. Deze regeling staat, net zoals bij calcium, onder invloed van parathyroid hormoon.

Er zijn 2 pathofysiologische omstandigheden, namelijk hypomagnesemie en hypermagnesemie

  • Verlaagde inname of absorptie kan gezien worden bij chronisch alcoholisme, malnutritie, intraveneuze therapie zonder magnesium, resectie van het ileum, chronische diarree (inclusief laxativa misbruik), malabsorptiesyndromen, pancreatitis en steatorree. In geval van een verhoogd gehalte vrije vetzuren in het plasma, kan ook een verlaagde fysiologische beschikbaarheid optreden van magnesium.
  • Een verhoogde excretie van magnesium kan gebeuren via de gewoonlijke routes (renaal of fecaal). Dit wordt gezien bij diabetische ketoacidose, chronisch alcoholisme, diuretica, aminoglycoside toxiciteit, hyperaldosteronisme, pancreatitis en steatorree. Anderzijds kan een verhoogde excretie gezien worden bij hyperemesis.
  • Hypermagnesemie kan worden gezien bij overmatige inname of absorptie van magnesium. Dit kan gebeuren bij inname van magnesium bevattende medicatie zoals bv. laxativa, antacida of een interveneus infuus. Ook bij overmatige inname van zeewater komt het voor. Andere oorzaken zijn oligurie bij chronische nierinsufficiëntie en hyperparathyroidie (bijnierinsufficiëntie).

De symptomen van hypomagnesemie worden veroorzaakt door een verhoogde vrijstelling van acetycholine aan de neuromusculaire juncties. Dit manifesteert zich dan typisch als insomnia, hyperactieve reflexen, spierkrampen, positief Chvostek teken, positief Trousseau teken, ataxie, tetanie, cardiale arritmiën. Hypermagnesemie veroorzaakt lethargie, bradycardie, hypotensie, respiratoire depressie en soms zelfs hartstilstand.

Wat moet ik nog meer weten?

Urine dient aangezuurd te worden tot pH 1

Referentiewaarden
M V
3.0-5.0 3.0-5.0
Eenheid

mmol/24u

Methode

Directe meting na complexatie met xylidyl blauw 

Benodigd staalvolume

50 mL

Detectielimiet

0.02 mmol/L

Toegelaten staaltypes

verse midstream of gekatheteriseerde urine

verse suprapubische punctie