Lood
Uitvoerend laboratorium

AML Antwerpen

Uitbesteed ?

Ja

RIZIV nomenclatuurcode

547536 - 547540 B 700 Doseren van lood met atoomabsorptie spectrometrie of een minstens evenwaardige methode (Maximum 1)(Diagnoseregel 70) Klasse 20

Referentiewaarden
M V
<25.0 <25.0
Eenheid

µg/24u

Methode

atoomabsorptie