Gisten
Uitvoerend laboratorium

Hoofdlabo Waregem

Wetenschappelijke achtergrond

de aanwezigheid van gisten in het urinesediment kan wijzen op hetzij een kolonisatie (waarbij geen verhoogde aantallen witte bloedcellen in het urinesediment worden aangetroffen) hetzij op een gistinfectie (waarbij ook een verhoogd aantal WBC wordt gevonden in het sediment en waarbij behandeling is aangewezen)

 

Referentiewaarden
M V
0-15 0-15