Coproporfyrines
Time-to-result

maximaal 2 weken na ontvangst

Uitvoerend laboratorium

AML Antwerpen

Uitbesteed ?

Ja

RIZIV nomenclatuurcode

543653 - 543664 B 50 Opzoeken van porfyrines (Maximum 1) Klasse 3

Wat moet ik nog meer weten?

Staal afschermen van het licht met aluminiumfolie.
Ook pot voor 24 uurs collectie afschermen van het licht en koel bewaren. Bij afname tube afschermen van het licht met aluminiumfolie.

Referentiewaarden
M V
5.8-33.5 5.8-33.5
Eenheid

µg/g creatinine