Coproporfyrines
Time-to-result

maximaal 2 weken na ontvangst

Uitvoerend laboratorium

AML Antwerpen

Uitbesteed ?

Ja

RIZIV nomenclatuurcode

543653 - 543664 B 50 Opzoeken van porfyrines (Maximum 1) Klasse 3

Referentiewaarden
M V
5.8-33.5 5.8-33.5
Eenheid

µg/g creatinine