Totaal eiwit
Synoniem

Proteïnurie

Materiaal

Urine (> 5 mL)

Time-to-result

Maximaal 24 uur na ontvangst

Uitvoerend laboratorium

Hoofdlabo Waregem

RIZIV nomenclatuurcode

125532 - 125543 B 50 Doseren van totale proteïnen (Maximum 1)(Diagnoseregel 1) Klasse 3 (Urgentie)

Wetenschappelijke achtergrond

In urine vindt men steeds een kleine hoeveelheid Tamm-Horsfall eiwit terug.

 

Referentiewaarden
M V
<0.15 <0.15
Eenheid

g/l