Osmolaliteit
Synoniem

U-Osmolaliteit

Materiaal

Urine (> 5 mL)

Time-to-result

Maximaal 24 uur na ontvangst

Uitvoerend laboratorium

Hoofdlabo Waregem

RIZIV nomenclatuurcode

543535 - 543546 B 125 Bepalen van de osmolaliteit (Maximum 1) Klasse 9 (Urgentie)

Wetenschappelijke achtergrond

de osmolaliteit meet op objectieve het totaal aantal opgeloste deeltjes. Meten van de osmolaiteit kan nuttig zijn bij het diagnosticeren van problemen met de waterhuishouding (diabetes insipidus, syndrome of inappropriate ADH secretion, potomanie)

Referentiewaarden
M V
300-1300 300-1300
Eenheid

mOs/kg

Methode

vriespuntsdaling