Triglyceriden
Synoniem

Lipemie

Materiaal

Serumbuis met gel

Time-to-result

Maximaal 24 uur na ontvangst

Uitvoerend laboratorium

Hoofdlabo Waregem

Wetenschappelijke achtergrond

Triglyceriden zijn  lipiden die deel uit maken van lipoproteïnenpartikels, vnl. van chylomicronen en very low density liporoteins (VLDL).

Na de maaltijd vindt men (fysiologisch) een tijdelijke stijging van de triglyceriden door chylomicronenvoming.

Bij vetmalabsorptie vindt men verlaagde trriglyceridenwaarden.

Doordat de triglyceridenbepaling stoelt op een vrijstelling van glycerol kan de bepaling verstoord worden in aanwezigheid van excessieve hoeveelheden glycerol (glycerol kinase deficiëntie)

Referentiewaarden
M V
20-150 20-150
Eenheid

mg/dl

Methode

enzymatisch-colorimetrisch