Thrombocyten op citraat
Synoniem

T-citraat

Materiaal

Citraatbuis

Time-to-result

Maximaal 24 uur na ontvangst

Uitvoerend laboratorium

Hoofdlabo Waregem

RIZIV nomenclatuurcode

127116 - 127120 B 40 Tellen van de thrombocyten (Maximum 1) Klasse 2 (Urgentie)

Wetenschappelijke achtergrond

Pseudothrombocytopenie is een zeldzaam fenomeen dat veroorzaakt wordt door in vitro plaatjesagglutinatie. Hierdoor zijn de getelde aantallen bloedplaatjes vals verlaagd. De incidentie van pseudothrombocytopenie varieert tussen 0.09 en 0.21 %, wat overeenkomt met 15 tot 30 % van alle geïsoleerde thrombocytopenieën. Pseudothrombocytopenie is geassocieerd met het gebruik van EDTA als anticoagulant, met plaatjes koude agglutininen en met multipel myeloom.

Referentiewaarden
M V
120-440 120-440
Eenheid

10^3/┬Ál