Groep B Streptococcen

Synoniem

GBS dragerschap

Materiaal

E-swab

Transportcondities

2 - 25 °C

Dag van bepaling

Dagelijks

Time-to-result

Maximaal 24 uur na ontvangst

Uitvoerend laboratorium

Hoofdlabo Waregem

Uitbesteed ?

Nee

ISO 15189 accreditatie?

nee

EQC deelname?

ja

RIZIV nomenclatuurcode

552016 - 552020 B 250 Microscopisch opsporen van infectieuze agentia in klinische bemonsteringen met een immunologische techniek (Maximum 3)(Cumulregel 323) Klasse 13 (Urgentie)

Wetenschappelijke achtergrond

Streptococcus agalactiae is een beta-hemolytische streptococ die tot de Lancefield groep B-streptococcen behoort. Deze bacterie komt bij de mens voor als commensaal van de slijmvliezen (vaginaal, rectaal, urethraal). Bij volwassenen veroorzaakt deze bacterie zelden infecties (urinaire infecties, endometritis, wondinfecties), maar bij pasgeborenen is dit een gevaarlijk pathogeen dat sepsis en meningitis kan veroorzaken, met soms blijvende neurologische schade tot gevolg.

Methode

Kweek op universele voedingsbodem met schijfje bacitracine. Bij groei van verdachte kolonies wordt de identiteit bevestigd door middel van een agglutinatietest.

Benodigd staalvolume

Wisser

Toegelaten staaltypes

Vaginale en rectale wisser