Rotavirus antigen

Synoniem

Diarree, rotavirus faeces antigen, enteritis

Transportcondities

2 - 25 °C

Dag van bepaling

Dagelijks

Time-to-result

Maximaal 24 uur na ontvangst

Uitvoerend laboratorium

Hoofdlabo Waregem

Uitbesteed ?

Nee

Bewaarcondities staal

Koelkast: 3 dagen

ISO 15189 accreditatie?

nee

EQC deelname?

ja

RIZIV nomenclatuurcode

552311 - 552322 B 200 Opzoeken van rotavirus bij een kind, jonger dan twee jaar (Maximum 1) Klasse 12

Wetenschappelijke achtergrond

Rotavirus is wereldwijd een belangrijke oorzaak van gastro-enteritis, vooral bij kinderen van 6-24 maanden en bij ouderen. Het virus wordt ingedeeld in zeven serogroepen (A - G). De groepen A, B en C zijn verantwoordelijk voor de infecties bij de mens. De meeste voor de mens pathogene rotavirussen behoren tot groep A, deze groep wordt verder onderverdeeld in serotypen. De incubatieperiode duurt 2-4 dagen na besmetting. Rotavirusinfecties worden gekenmerkt door een plots opkomende diarree, koorts en braken. Het ziektebeeld begint typisch met braken, 1-2 dagen later gevolgd door diarree. De koorts is dikwijls boven 39 °C en duurt gewoonlijk 2-4 dagen. De diarree duurt gemiddeld 3-9 dagen en kan vooral bij kinderen zeer heftig en frequent (10-20 keer per dag, niet-bloederig, met buikpijn). Bij volwassenen kan de infectie subklinisch verlopen, maar evenzeer zeer ernstig, met naast de klassieke symptomen ook malaise en hoofdpijn. Vooral jonge kinderen, ouderen en immuungecompromitteerden lopen risico op dehydratatie. 

Tranmissie vindt voornamelijk feco-oraal plaats (met de mens als reservoir) of via contact met besmette voorwerpen, voedsel, handen of water, of aerogeen. Voorkomen van transmissie via handhygiëne is dan ook de meest effectieve maatregel om verspreiding tegen te gaan. Er bestaat een vaccin tegen rotavirus, maar dit vaccin is niet 100% effectief, waardoor ondanks vaccinatie toch nog een gastro-enteritis kan voorkomen.

Wat moet ik nog meer weten?

Enkel bij kinderen jonger dan 2 jaar is er RIZIV-terugbetaling voor deze bepaling.

Methode

Immunochromatografische laterale flow test. Monoklonale antilichamen gericht tegen rotavirus zijn enerzijds gefixeerd op een vaste drager (membraan), anderzijds gelabeld met gekleurde latexpartikels. Wanneer rotavirus antigen aanwezig is in het staal, binden de gelabelde antilichamen op deze antigenen. Dit immuuncomplex wordt op zijn beurt gebonden door de antilichamen op het membraan. Door aanwezigheid van gekleurde latexpartikels wordt een gekleurde lijn zichtbaar: de test is positief. Indien geen rotavirus antigen aanwezig is in het staal worden de gelabelde antilichamen niet gebonden en verschijnt er geen gekleurde lijn: de test is negatief.

Benodigd staalvolume

100 µl/ 50 mg

Toegelaten staaltypes

Faeces in potje