Osmolaliteit
Synoniem

O-Osmolaliteit

Materiaal
Time-to-result

Maximaal 24 uur na ontvangst

Uitvoerend laboratorium

Hoofdlabo Waregem

RIZIV nomenclatuurcode

540853 - 540864 B 125 Bepalen van de osmolaliteit (Maximum 1) Klasse 9 (Urgentie)

Wetenschappelijke achtergrond

de osmolaliteit meet op objectieve het totaal aantal opgeloste deeltjes. Meten van de osmolaiteit kan nuttig zijn bij het diagnosticeren van problemen met de waterhuishouding (diabetes insipidus, syndrome of inappropriate ADH secretion, potomanie)

de gemeten osmolalteitswaarde kan vergeleken worden met de geschatte waarde:

(Na x2) + ureum (mg/dl)/6 + glucose(mg/dl)/18 = geschatte osmolaliteit

Het verschil tussen gemeten en berekende waarde wordt "osmolal gap" genoemd

Referentiewaarden
M V
285-308 285-308
Eenheid

mOs/kg

Methode

vriespuntsdaling