Normetanefrine
Synoniem

Time-to-result

maximaal 1 week na ontvangst

Uitvoerend laboratorium

LABO OLV Ziekenhuis

Uitbesteed ?

Ja

Wetenschappelijke achtergrond

De test bepaalt de hoeveelheid metanefrines in of urine. Metanefrines worden gevormd bij de afbraak van (nor)adrenaline. Het lichaam produceert in het zenuwstelsel en in de bijnier  catecholamines. De bekendste zijn adrenaline en noradrenaline. Adrenaline, noradrenaline en dopamine zijn stresshormonen. Na afloop wordt adrenaline voor een groot deel omgezet in metanefrines en vanille amandelzuur (VMA) en in de urine uitgescheiden.

In geval van neuro-endocrine tumoren zoals feochromocytoom, worden er veel meer stresshormonen geproduceerd dan normaal.  Uit de hoeveelheid metanefrines en/of catecholamines in de urine kan worden afgeleid of er tumoren aanwezig zijn. 

 

Referentiewaarden
M V
100-800 100-800
Eenheid

µg/24u