Mangaan (urine)
Uitvoerend laboratorium

AML Antwerpen

Uitbesteed ?

Ja

RIZIV nomenclatuurcode

547551 - 547562 B 1200 Doseren van een zwaar metaal (As,B,Bi,Cd,Co,Cr,Hg,Mn,Ni,Sn,Tl), van Au of Ag met atoomabsorptiespectrometrie of een minstens evenwaardige methode (maximum vijf metalen van deze lijst) (Maximum 5)(Diagnoseregel 70) Klasse 24

Wetenschappelijke achtergrond

vermoeden van mangaanintoxicatie

chronische cholestase (met inbegrip van galwegatresie)

na langdurige parenterale voeding

Eenheid

µg/l

Methode

atoomabsorptie