Eilandjes van Langerhals al
Uitvoerend laboratorium

AML Antwerpen

Uitbesteed ?

Ja

RIZIV nomenclatuurcode

555951 - 555962 B 300 Opzoeken van antiweefselantilichamen door immunofluorescentie, per orgaan (maximum vier organen) (Maximum 4) Klasse 14

Wetenschappelijke achtergrond

de test onderzoekt tegelijkertijd auto-antistoffen tegen meerdere antigenen

Eenheid

IU