Lacosamide
Uitvoerend laboratorium

AML Antwerpen

Uitbesteed ?

Ja

RIZIV nomenclatuurcode

547153 - 547164 B 1600 Doseren van een geneesmiddel en/of zijn metabolieten, met specifieke een chromatografische methode (HPLC of GC)of met een minstens evenwaardige methode, met uitzodnering van de farmaca vermeld onder Therapeutische Monitoring, paracetamol (547212), salicylaten(547013), ethanol 547035,547050), methanol(547315), hogere alcoholen en glycolen (547072), (Maximum 3)(Diagnoseregel 49) Klasse 26 (Urgentie)

Referentiewaarden
M V
1-16 1-16
Eenheid

µg/ml