Kinidine
Synoniem

Materiaal

Serumbuis met gel

Time-to-result

maximaal 1 week na ontvangst

Uitvoerend laboratorium

AML Antwerpen

Uitbesteed ?

Ja

RIZIV nomenclatuurcode

548052 - 548063 B 350 Doseren van een anti-aritmisch geneesmiddel of de actieve metaboliet ervan (Maximum 2)(Diagnoseregel 46) Klasse 15 (Urgentie)

Wetenschappelijke achtergrond

Een verlaagde vrije fractie door verhoging van alfa-1-zure glycoproteïne na bijvoorbeeld een acuut myocardinfarct of hartchirurgie kan een verstoring in de spiegel-effect relatie veroorzaken.

Klaring bij nierfunctie vervangende therapie

Hemodialyse: klaring neemt toe CAPD: klaring neemt toe Doseren na dialyse; het bepalen van een serumconcentratie na dialyse is nuttig om dosisaanpassing te bepalen.

Toxiciteit

Verschijnselen: Er bestaat een relatie tussen de toxische effecten en de serumconcentratie (>8 mg/L): misselijkheid, diarree, hypotensie, verlengd QRS-interval, extrasystolen. Daarnaast kunnen delier, convulsies en coma optreden. Behandeling: Hypotensie behandelen, aritmieën bestrijden met lidocaine of fenytoine. 

Referentiewaarden
M V
2.0-5.0 2.0-5.0
Eenheid

µg/ml