17-Ketosteroïden
Synoniem

Time-to-result

maximaal 1 week na ontvangst

Uitvoerend laboratorium

AML Antwerpen

Uitbesteed ?

Ja

RIZIV nomenclatuurcode

546770 - 546781 B 2500 Chromatografisch fractioneren van de 17-ketosteroïden en pregnanesteroïden (Maximum 1)(Cumulregel 30) Klasse 29

Wetenschappelijke achtergrond

17 keto steroiden zijn een groep stoffen van steroide structuur met een dubbelgebonden O-atoom aan het 17e koolstofatoom, b.v. adrenosteron. De meeste hebben androgene eigenschappen.

DHEA-SO4 is een steroïdhormoon afkomstig van de bijnier en is een zwak androgeen, dat kan metaboliseren tot krachtige androgenen zoals androsteendion en testosteron en aldus hirsutisme en virilisatie veroorzaken. Vanaf de leeftijd van 7 jaar nemen de plasmaspiegels toe om terug af te nemen na 30 jaar. Gedurende de zwangerschap treedt er een lichte daling op. DHEA-SO4 wordt in iets hogere mate dan DHEA in het bloed gesecreteerd, maar omwille van de langere halfwaardetijd is de concentratie duizendmaal hoger. Het wordt niet gebonden aan SHBG en vertoont een zwakkere circadiane variatie dan cortisol. De test wordt daarom gebruikt als een screening voor de bijnierfunctie, welke superieur is aan de meting van urinaire 17-ketosteroiden. De test wordt in combinatie met vrij testosteron gebruikt als initiële screening voor hirsutisme, aangezien minstens 1 van beide hormonen meestal verhoogd is. Verhoogde waarden worden eveneens aangetroffen bij congenitale bijnierhyperplasie, polycystische ovariën en viriliserende bijniertumoren bij vrouwen.

Wat moet ik nog meer weten?

.

Referentiewaarden
M V
7.0-32.0 10.2-23.6
Eenheid

µmol/24u