KELL Bloedgroep
Synoniem

K, irreguliere antistoffen

Materiaal

EDTA-volbloed

Transportcondities

2 - 8 °C

Dag van bepaling

Dagelijkse

Time-to-result

Maximaal 24 uur na ontvangst

Uitvoerend laboratorium

Hoofdlabo Waregem

Uitbesteed ?

Neen

ISO 15189 accreditatie?

ja

EQC deelname?

ja

Wetenschappelijke achtergrond

Naast de klassieke ABOD-bloedgroepen zijn er nog zeer veel andere bloedgroepen waartegen antistoffen kunnen bestaan. Deze worden irregulaire antistoffen genoemd. Men geeft ze soms met letters weer, zoals c, C, e, E, s, S, en soms met namen van mensen bij wie deze antistoffen het eerst zijn ontdekt, zoals Duffy (Fy), Hofman, Hovekamp, Kell (K) of Kidd (Jk). Het is mogelijk irregulaire antistoffen tegen verschillende van deze bloedgroepen te hebben, maar meestal is slechts één soort aanwezig.

Wat moet ik nog meer weten?

Het is belangrijk de buizen voldoende te identificeren (naam + voornaam) en dit is noodzakelijk indien men de afname doet in kader van transfusie.

Een afzonderlijke EDTA-tube is vereist voor de bloedgroepbepalingEen bloedgroepkaart wordt slechts bezorgd aan de patiënt wanneer de bloedgroep twee maal bepaald werd op twee onafhankelijk van elkaar afgenomen bloedmonsters. Pas dan wordt de bloedgroep als definitief beschouwd.

Methode

Microagglutinatie in gelsysteem

Benodigd staalvolume

Best afzonderlijke EDTA-buis

Detectielimiet

Niet van toepassing

Toegelaten staaltypes

EDTA-volbloed gecombineerd met serumbuis op gel