Jodium urine
Uitvoerend laboratorium

AML Antwerpen

Uitbesteed ?

Ja

Wat moet ik nog meer weten?

Wegens joodcontaminatie mag de urinecollectie niet gebeuren binnen een week na toedienen van joodhoudende contraststoffen (IVP, galblaas onderzoek).
Vermijd contaminatie door joodhoudende ontsmettingsmiddelen.

Referentiewaarden
M V
10.0-30.0 10.0-30.0
Eenheid

µg/dl