Indirecte Coombs

Synoniem

Onrechtstreekse antiglobuline test, indirecte antiglobulinetest, IAGT

Materiaal

Serumbuis met gel

Transportcondities

2 - 8 °C

Dag van bepaling

Dagelijkse

Time-to-result

Maximaal 24 uur na ontvangst

Uitvoerend laboratorium

Hoofdlabo Waregem

Uitbesteed ?

Neen

ISO 15189 accreditatie?

nee

EQC deelname?

ja

RIZIV nomenclatuurcode

555133 - 555144 B 400 Opzoeken van onregelmatige anti-erythrocyten antilichamen met behulp van minstens een antiglobuline test via indirecte methode op een panel bestaande uit gefenotypeerde rode bloedcellen met een minimum van 18 antigenen (Maximum 1) (Cumulregel 332) (Diagnoseregel 34) Klasse 16

Gerelateerde richtlijnen

DM - Zwangerschapsbegeleiding

Wetenschappelijke achtergrond

Onregelmatige of irreguliere antistoffen zijn eiwitten gericht tegen antigenen op de rode bloedcelwand, en die de rode bloedcellen versneld kunnen afbreken. Die antilichamen komen normaal niet voor bij een individu met een bepaalde bloedgroep (voorbeeld: een rhesus negatief individu heeft normaal geen anti-D; anti-D is een onregelmatige antistof).

Daartegenover staan de regelmatige antistoffen, die steeds voorkomen bij een individu met een bepaalde bloedgroep (voorbeeld: iemand met bloedgroep A heeft anti-B; anti-B is een regelmatige antistof). Naast de dualiteit regelmatige antistoffen versus onregelmatige antistoffen bestaat ook de dualiteit immune-antistoffen versus natuurlijke -antistoffen.

De onregelmatige antistoffen worden opgezocht in geval van:

- transfusie van rode bloedcellen: het is de bedoeling om de onregelmatige antistoffen op te sporen en als dusdanig een hemolytische transfusiereactie bij de patiënt te voorkomen.

- tijdens de zwangerschap: het kan voorkomen dat in het serum van een moeder IgG-antistoffen voorkomen door immunisatie tijdens een vorige of huidige zwangerschap. Het opsporen van deze antistoffen is van belang bij de hemolytische ziekte van de pasgeborene. Na het toedienen van Rhogam vertoont de Indirecte coombs test ook een positieve reactie.

- bij het opsporen van een oorzaak van een auto-immuun hemolytische reactie.

Allo-antistoffen zijn onregelmatige antistoffen die ontstaan na contact met lichaamsvreemde rode bloedcelantigenen:

- bij transfusie van donorbloed.

- tijdens de zwangerschap, waarbij de moeder kan geïmmuniseerd worden door foetaal bloed.

Auto-antistoffen zijn onregelmatige antistoffen die ontstaan door een malfunctie van het immuunsysteem waarbij de eigen rode bloedcellen als lichaamsvreemd worden herkend.

Natuurlijke antistoffen:

De feitelijke antigene stimulus die een natuurlijke antistof opwekt is nog steeds niet met zekerheid gekend; er wordt verondersteld dat deze antistoffen een gevolg zijn van contact met antigenen op voedingsstoffen, bacteriën, pollen, waarmee het lichaam via de maag-darmtractus en de luchtwegen mee in contact komt. Natuurlijke antistoffen kunnen zowel regelmatig (anti A, anti-B, anti-H) als onregelmatig zijn (anti-a bij sommige Le(a) negatieven, anti-M bij sommige M negatieven).

De specificiteit van de onregelmatige antistoffen wordt bepaald door het antigen waartegen het gericht is.

Methode

Microagglutinatie in gelsysteem

Toegelaten staaltypes

EDTA-volbloed gecombineerd met serumbuis op gel