Hep. C RNA viral load
Synoniem

H-load

Materiaal

Serumbuis met gel

Time-to-result

maximaal 2 weken na ontvangst

Uitvoerend laboratorium

LABO UZ GENT

RIZIV nomenclatuurcode

Opsporen op kwantitatieve wijze van het hepatitis C virus (HCV) B3000 " "K.B. 2.10.2009" (in werking 1.12.2009) "De verstrekking 556732-556743 kan per periode van medicamenteuze behandeling slechts 4 maal aan het ZIV aangerekend worden, voor zo ver verantwoord in de context van het opvolgen van deze behandeling."

Referentiewaarden
M V
Detectielimiet = 30 IU/ml Detectielimiet = 30 IU/ml
Eenheid

U/ml