Hep. C RNA viral load
Synoniem

H-load

Materiaal

Serumbuis met gel

Time-to-result

maximaal 2 weken na ontvangst

Uitvoerend laboratorium

LABO UZ GENT

RIZIV nomenclatuurcode

Opsporen op kwalitatieve wijze van het hepatitis C virus (HCV) B2000 Deze verstrekking kan slechts worden uitgevoerd onder de volgende omstandigheden : 1° Vermoeden van HCV infectie bij een kind van een bewezen HCVpositieve moeder. In deze indicatie kan de bepaling slechts éénmaal worden aangerekend. 2° Aantonen van HCV bij een bewezen HCV-antistof positieve patiënt. In deze indicatie kan de bepaling slechts éénmaal worden aangerekend. 3° Aantonen van HCV-infectie in immuungecompromitteerde patiënt

Referentiewaarden
M V
Kwantificatielimiet = 30 IU/ml Kwantificatielimiet = 30 IU/ml
Eenheid

U/ml

Methode

 detectie van de virale targetsequentie d.m.v. RT-PCR