Hemoglobine A1c
Synoniem

H-c

Materiaal
Time-to-result

Maximaal 24 uur na ontvangst

Uitvoerend laboratorium

Hoofdlabo Waregem

RIZIV nomenclatuurcode

540750 - 540761 B 250 Doseren van glycohemoglobine in een hemolysaat (Maximum 1)(Cumulregel 18)(Diagnoseregel 3) Klasse 13

Wetenschappelijke achtergrond

Hb bestaat is het rood gepigmenteerde transporteiwit van O2 en CO2 in de erythrocyten. HbA1c is een geglyceerde subfractie, welke ontstaat door suikeradditie. In een eerste stap wordt glucose niet enzymatisch en reversibel gehecht aan de N-terminale aminogroep van de b-keten van normaal volwassen HbA. Vervolgens ontstaat een stabilisatie door een omlegging tot stabiel HbA1c. In de erythrocyten stijgt de hoeveelheid gevormd stabiel HbA1c met de glucose concentratie gedurende de levensduur van de erythrocyten (gemiddeld 100 – 120 dagen). HbA1c weerspiegelt de gemiddelde glycemie van de laatste 2 tot 3 maanden en is een parameter voor de lange termijn glycemie controle bij een diabetespatiënt. De relatie tussen HbA1c en de gemiddelde glucoseconcentratie over de laatste 2 – 3 maanden wordt door de volgende formule uitgedrukt: Gemiddelde glucose (mg/dl) = 33.3 x HbA1c (%) – 86. Het risico van diabetische complicaties, zoals diabetische nefropathie en diabetische retinopathie stijgt door een slechte metabole controle. HbA1c, gemeten om de 3 – 4 maanden is dan ook te beschouwen als een merker voor deze complicaties. Bij moeilijk te reguleren diabetes of bij zwangerschapsdiabetes kan een frequentere bepaling aangewezen zijn.

Referentiewaarden
M V
4.8-6.0 4.8-6.0
Eenheid

%

Methode

ionenuitwisselingschromatografie